93 883 17 10 info@dancestudiovic.com

Dance Studio Vic

Normativa

Els REBUTS DE QUOTA es cobraran per domiciliació bancària de l’1 al 10 de cada mes. Si el rebut és tornat pel banc sense avís previ per part del titular, l’escola carregarà les despeses de devolució en el proper rebut.

Les BAIXES es notificaran abans del dia 20 del mes anterior. En cas de no ser així, l’alumne haurà d’abonar la mensualitat. Si la baixa és temporal, s’haurà d’abonar una quota de manteniment al mes de 23 euros.

Els professors es reserven el dret de CANVIAR DE NIVELL a qualsevol alumne si així ho creuen convenient.

UN COP COMENÇADES LES CLASSES no es permetrà l’entrada a cap alumne, excepte si el retard és justificat.

Dance Studio Vic no es responsabilitza dels OBJECTES PERDUTS.

En certes disciplines com la dansa clàssica, dansa jazz, dansa contemporània… és obligatori portar el CABELL RECOLLIT.

Les alumnes que tinguin entre 3 i 8 anys se’ls hi proporcionarà l’UNIFORME DE L’ESCOLA depenen de la modalitat triada (consultar preus a l’escola).

És obligatori utilitzar CALÇAT ESPORTIU d’ús exclusiu a l’escola (no utilitzat al carrer), a les disciplines de la modalitat que ho requereixin com el hip-hop, street-dance…

En cas que un alumne tingui moltes FALTES D’ASSISTÈNCIA seguides, l’escola es reserva el dret de trucar per avisar als pares o tutors.

L’escola es regeix pel calendari escolar pel que fa a VACANCES DE NADAL, SETMANA SANTA i ESTIU. Algunes d’aquestes festes s’aprofiten per fer cursets intensius de dansa.

No es retornarà l’IMPORT DE LA MATRÍCULA sota cap concepte.